Onderzoek en beproeving der meest belangrijke materialen gebruikt bij den nieuwen sluisbouw te IJmuiden 1921-1929

samengest. uit de origineele gegevens met toelichting door L. Bienfait, uitg. door het Ministerie van Waterstaat

1932

41 p.
ill. ; 24 cm
bijl.
(Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat ; no. 27)