Onderzoek electrische betonverwarming

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Bruggen (RWS, BR).
Voorburg : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Bruggen (RWS, BR)
1970

Het onderzoek is verricht om te kijken of ontwerpmethoden voor lichtbeton conform de Voorschriften Beton VB 1974/1984 wel tot een voldoende veiligheidsniveau leiden. Na een summier overzicht van materiaalaspecten is nader ingegaan op constructief gedrag. Het verschil tussen grind- en lichtbeton is bestudeerd aan de hand van spanningspotentialen in een uitkragende betonnen balk. Dit is gevisualiseerd m.b.v. kleurenfoto's van de optredende potentiaalvelden. Ook voor de drukregel van een kokerliggerbrug zijn spanningspotentialen geanalyseerd. Omdat dwarskracht een belangrijk aspect is, zijn tevens enkele oriënterende berekeningen uitgevoerd. Geconcludeerd wordt dat het veiligheidsniveau van bestaande constructies in lichtbeton lager is dan bij het ontwerp voorzien, in die gevallen dat de dwarskracht een niet te verwaarlozen rol speelt. Het rapport wordt besloten met aanbevelingen voor verbeterde controleberekeningen en met aanbevelingen voor verder onderzoek.

26 p.
ill.
Rapportnr 16