Onderzoek aan een model van een tunneldoorsnede

Instituut TNO voor Bouwmaterialen en Bouwconstructies (TNO-IBBC).
Rijswijk : TNO-IBBC
1975

Verslag van een onderzoek naar het gedrag en de sterkte van een gedeelte van een verkeerstunnel. Een belangrijk onderdeel van de te onderzoeken tunneldoorsnede is het console-achtige middengedeelte van het tunneldak. Dit constructie-onderdeel wordt belast door een combinatie van een inklemmingsmoment, een dwarskracht en een normaalkracht. Door deze belastingscombinatie en de verlopende hoogte van het constructie-onderdeel is het niet goed mogelijk m.b.v. de gebruikelijke rekentechnieken de sterkte ervan vast te stellen. Besloten is het gedrag en de sterkte bij deze combinatie van inwendige krachten te bestuderen met een proef op een realistisch model.

22 p.
bijl., ill.
Rapport nr. B-76-197
In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Sluizen en Stuwen (RWS, SS)