Onderbouwing hydraulische randvoorwaarden 2001 voor het benedenrivierengebied

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS RIZA), R.M. Slomp, C.P.M. Geerse, H. de Deugd
Lelystad : RWS RIZA
2005

Beschrijft de totstandkoming van de hydraulische randvoorwaarden 2001 voor het Benedenrivierengebied. Aan de orde komen: - de gebruikte fysische modellen - de stochasten met hun kans- en frequentieverdeling - de probabilistische rekenmethode en benodigde invoergegevens - verschillen met het verleden (vooral toegespitst op de toetspeilen) - onzekerheden (kwalitatief).

Met cd-rom: bevat achtergronddocumentatie en het rekenmodel Hydra-B versie 3.10 met bijbehorende databases
123 p.
fig., tab.
(RIZA rapport ; 2002.017)
Met samenvatting in het Engels en Nederlands
Met lit. opg.
ISBN 9036954371