On the use of frequency curves of stormfloods

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Algemeene Dienst, Hydrometrische Afdeling, P.J. Wemelsfelder
Coastal Engineering (boek!)
1953

[17] p.
fig., tab.
(WWKZ) HY-114
Chapter 33 in: Coastal Engineering (publication)