Oeververdediging Veermansplaat en Slikken van Bommenede

J. Visser, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst, Afdeling Milieu-Onderzoek

1974

Uit ondermeer dwarsprofiel metingen en luchtfoto's blijkt dat een deel van de oever van de Veermansplaat aan erosie onderhevig is. Geadviseerd wordt om zowel langs de oevers van de Veermansplaat als langs de oevers van de Slikken van Bommenede een oeververdediging aan te leggen.

9 p.
bijl
Nota DDMI-74.18
Nota 74-18
Digitaal document 720 Kb