Oeverstabiliteit Rivieren Oost Nederland : opzet van een conceptueel model en aanzet tot projectmonitoring

A. Baar, M. ten Kleinhans, E. Stouthamer ; Universiteit Utrecht, departement Fysische Geografie
Utrecht : Universiteit Utrecht
2014

 
Het doel van dit rapport is het in beeld krijgen van alle processen die significante invloed hebben op de evenwichtshelling en dynamiek van natuurlijke oevers in kribvakken van grote rivieren, met als doel bij toekomstige aanleg de sedimenttoevoer aan de vaargeul en de terugschrijding van de oever te minimaliseren.

39 p.
Met lit.opg.
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS, ON)
Opdrachtnummer RWS-2014/13113
Zaak ID 31092943
Bestelnummer 4500223776.