NWB : versie 1.1 april 2017

, [J. Duikers] ; Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)
[Delft] : RWS, CIV
02-04-2017

VROM catalogus Meer databanken < Terug naar lijst Aanleverspecificatie NWB en WEGGeg : Nationaal WegenBestand en Weggegevens Hoofdwegennet Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat (RWS) [S.l.] : RWS, 25-08-2017 Het Nationaal Wegenbestand (NWB) is een database van alle wegbeheerders in Nederland. Het bestaat uit één gestandaardiseerde topologische kaartlaag aangevuld met de wegkenmerken van het complete wegen- en vaarwegennet in Nederland. Van de spoorwegen bevat het NWB de (on)gelijkvloerse kruisingen tussen het spoor en de (vaar)wegen.

Zie vooraanvullende informatie https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/data-eisen-rijkswaterstaatcontracten/nationaal-wegenbestand.aspx