Aanleverspecificatie NWB en WEGGeg : Nationaal WegenBestand en Weggegevens Hoofdwegennet

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat (RWS)
[S.l.] : RWS
25-08-2017

Het Nationaal Wegenbestand (NWB) is een database van alle wegbeheerders in Nederland. Het bestaat uit één gestandaardiseerde topologische kaartlaag aangevuld met de wegkenmerken van het complete wegen- en vaarwegennet in Nederland. Van de spoorwegen bevat het NWB de (on)gelijkvloerse kruisingen tussen het spoor en de (vaar)wegen.

8 p.
Zip bestand bevat:
- Aanleverspecificatie NWB en WEGGEG : NWB - bijlage A
- Aanleverspecificatie NWB en WEGGEG : WEGGEG - bijlage B
- Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek (2005)
- Richtlijn hectometrering : plaatsaanduiding in knooppunten en aansluitingen (2015)