NSL Meldingen en bekendmaking Verkeer en Waterstaat - Infrastructuur en Milieu - Infrastructuur en Waterstaat

Steunpunt Lucht ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL), Steunpunt Lucht ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Rijswijk : RWS, WVL
2017

De Wet Milieubeheer (artikel 5.12, twaalfde lid) voorziet in de mogelijkheid om, door middel van een melding aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (in deze DG Milieu), nieuwe projecten of maatregelen toe te voegen aan het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), en om projecten en maatregelen die zijn opgenomen in het NSL te wijzigen of te vervangen. Voorliggend documenten omvatten NSL meldingen van gewijzigde projecten en maatregelen Infrastructuur en Waterstaat.

11 delen