Notitie betreffende het afvoerverloop te Maasbracht in relatie tot het afvoerverloop te Borgharen

A. van Mazijk, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Zuidoost
Maastricht : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW)
1977

Enkele kanttekeningen bij het operationeel gebruik van afvoergegevens Borgharen ten behoeve van het koeltorenberijf te Maasbracht Korte inhoud door ir. G. Verwolf. De electriciteitscentrale te Maasbracht heeft de mogelijkheid om te koelen via koeltorens. Indien de Maasafvoer onder een bepaalde waarde zakt, moet op koeltorenbedrijf worden overgegaan. Om te kunnen omschakelen dient de Prov. Electr.mij (PLEM) te beschikken over Maasafvoergegevens. Dir. Limburg stelt voor de PLEM een THW-gever, waarop waterstand Borgharen (dorp) registreerd, te geven. Voor goed operationeel gebruik van afvoergegevens van Borgharen (dorp) m.b.t. het koeltorenbedrijf te Maasbracht is echter kennis en inzicht nodig omtrent de mate van afvlakking van golven op de grensmaas c.q. het afvoerverloop te Maasbracht in relatie tot het afvoerverloop te Borgharen, en de looptijd van Borgharen tot Maasbracht zowel voor duidelijke waarneembare golven (niet stationaire stroming) als voor de situatie, waarbij de afvoer langzaam verandert (semi-stationaire stroming).

3, 13 p.
ill.
16 bijlagen
Nota (WWZO) 77.10
Project nr. 77011