Nota van toelichting, behoorende bij het ontwerp voor de verhooging der zeeweringen langs de noordkust van het eiland Wieringen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Dienst der Zuiderzeewerken], [H. Wortman

1924

15 p.
31 cm