Nota van Ir. J.P. Mazure betreffende de hydologische problemen bij de Noordoostpolder

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)], [J.P. Mazure
[S.l.] : [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)]
1935

11 p.
(Nota / ZZW)