Scheiding van belang : beleid tegen belangenverstrengeling bij de aanbesteding

Rijkswaterstaat (RWS)

14-09-2007

Hierin staan richtlijnen en maatregelen om belangenverstrengeling tegen te gaan. De nota maakt onderscheid tussen verschillende situaties

12 p.
Zoals vastgesteld door DT-RWS
Met verwerking van de discussie met de bouwdepartementen e.a.