Nota personenvervoer

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

1972

Doelstellingen van verkeers en vervoerbeleid, ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar, mogelijke toekomstontwikkelingen, belangrijke beleidslijnen welke gevolgd dienen te worden.

51 p.
fig. ; 30 cm