Nota overzicht stormvloeden

P.J. Wemelsfelder (hoofdingenieur Rijkswaterstaat)
Den Haag : Rijkswaterstaat
1949

Geeft een overzicht van stormvloeden in Nederland die sinds 1915 zijn opgetreden. Gaat verder in op de overschrijdingen boven grenspeil.

3 p.
bijl., tab., krt.