Nota over een onderzoek naar de keuze van stortplaatsen voor baggerspecie in de Westerschelde

P.Ph. Jansen, Studiedienst der Zeeuwsche stroomen
Hoek van Holland : Studiedienst der Zeeuwsche stroomen
1938

10 p.