Nota over den Zeedijk van de Dertig Gemeenschappelijke Polders op Texel

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerkn (RWS, ZZW)], [J.W. Thierry
[S.l.] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)
1929

15 p.
(Nota / ZZW ; nr. 60)