Nota over de sociaal-economische consequenties van een binnendijksch kanaal Hoorn-Enkhuizen

J.E. van Dierendonck, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

1944

Onderzoek naar het sociaal-economische belang van de keuze voor een binnendijkse kanaalverbinding tussen Hoorn en Enkhuizen in Westfriesland. De vervoersfunctie met betrekking tot landbouwprodukten en landbouwbenodigdheden wordt uitvoerig beschouwd, evenals de mogelijke relaties met de zuidwestelijke polder wat betreft de werkgelegenheid.

22 p.
tab.
2 krtn.
(Nota / ZZW ; 173)
(No. 10. Z.W. 2)