Nota over de sociaal-economische betrekkingen tusschen den Zuidwestelijken Polder en Hoorn

[J.E. van Dierendonck], [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

1943

Beschouwing van de centrale sociaal-economische functie van Hoorn (Noord-Holland) voor het rondomliggende achterland en vergeleken met soortgelijke plaatsen elders in Nederland, ten einde de wenselijkheid van inschakeling van deze functie bij de verzorging van de toekomstige zuidwestelijke polder te bepalen.

69 p.
krt., tab.
17 bijl.
(Nota / ZZW ; 167)