Nota over de invloed van de waterwinning door het pompstation "Bremerberg" op de grondwaterstanden in de nabije omgeving

J.A. van den Berg, G.A. Ven, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Wetenschappelijke Afdeling
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1972

In 1964 is op kavel Z88 in Oostelijk Flevoland de onttrekking van grondwater gestart d.m.v. een provisorium. In 1968 is er vergunning verleend voor de onttrekking van 4 miljoen m3 per jaar. De winning is toen voortgezet door het definitieve pompstation. In 1971 is een aanvraag tot uitbreiding van deze vergunning tot een hoeveelheid van 8 miljoen m3 per jaar ingediend. In deze nota worden de veranderingen in het hydrologisch regiem in de omgeving van het pompstation beschreven, zoals die in de periode 1963 t/m 1971 zijn opgetreden bij de toenmalige onttrekking. Daarna wordt een prognose gegeven van de veranderingen bij een onttrekking van 8 miljoen m3 per jaar.

9 p.
tab.
6 bijl.
Met lit. opg.