Nota over de domeinbelangen betrokken bij de afsluiting van de Botlek en Brielsche Maas en het Hartelsche Gat volgens het door den hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat opgemaakte gewijzigde plan C (afdamming Botlek bij bovenpunt Rozenburg en afdamming Brielsche Maas bij Steeenbaak, enz)

J. van Veen
[S.l : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
1938

25 p.
6 krt.
30 cm
Dossier 1303