Nota over de bodemdaling

J.C. Scharp ; [Rijkswaterstaat, directie Algemeene Dienst (RWS)]
[Den Haag] : [RWS]
1944

2 dl.
30 cm
Met lit.opg. - Dl. 1 : tekst. - Dl. 2 : bijlagen. - Met voetnoten