Nota over de bodemdaling

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Algemene Dienst (RWS, AD)
Den Haag : RWS, AD
1944

27 p.
tab. ; 30 cm
Met voetnoten. - Met lit. opg. - Met 3 bijlagen