Nota over de bestemming van het Veluwemeer-randgebied

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)
Zwolle : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ)
1963

Een voorstel voor de bestemming van het gebied langs het Veluwemeer van Elburg tot Harderwijk. Gedacht wordt aan grasland, weidebedrijven, gemengde bedrijven, bos, oecologisch reservaat en een kampeerterrein.

6 p.