Nota over de bemaling van de Oosterpolder

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

1950

Bespreking van de waterhuishouding van de polder naar aanleiding van de eerste aanbestedingen ten behoeve van de bouw van de gemalen van de Oosterpolder. Hoewel deze in het bijzonder gericht is op het verkrijgen van de gegevens, welke bij het detailleren van de gemalen nodig zijn, komen ook resultaten beschikbaar, welke bij de samenstelling van het verkavelingsplan van betekenis zullen zijn.

28 p.
19 bijl.
(Nota / ZZW ; 220)
Met samenvatting

Bijlagen