Nota oppervlaktegegevens beplantingen en natuurterreinen in beheer bij de afdeling Beplantingen per 1 oktober 1976

A. Stoffer, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1977

Er bestaat behoefte aan juiste oppervlaktegegevens van boscomplexen, natuurterreinen e.d. Deze gegevens zijn bijgewerkt tot 1 oktober 1976 en hebben betrekking op de bruto oppervlakte en slaan uitsluitend op objecten welke in beheer zijn bij Afdeling Beplantingen.

5 p.
bijl., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1977-2 Bbb)