Nota omtrent de mogelijkheid van een zoute kwel uit zeer groote diepte in het IJsselmeer

J.P. Thijsse, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken, Waterloopkundige Dienst (RWS, ZZW)
[Alkmaar] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)
1937

Verklarend onderzoek naar het voorkomen in diepere lagen van hoge zoutgehalten in het zuidoostelijk deel van het IJsselmeer op basis van bodemkundige waarnemingen.

18 p.
(Nota / ZZW ; 116)