Nota oeververdediging Bergsche Maas


Nijmegen : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Limburg (RWS, LB)
1949

Behandelt de historie van het terrein waarin de Bergsche Maas getraceerd is, de helling en grondsamenstelling van de onderwatertaluds, enkele voorkomende gevallen van oeverafslag met de methoden van onderhoud en de verwachtingen voor de toekomst.

13 p.
fig., graf., tab.
met 5 bijlagen