Nota naar aanleiding van het advies nr. Bbwb 14177 (dd. 3-5-1974) van dr. P.J. Ente inzake het ruimen, respectievelijk onderploegen van stenen in sectie W in Oostelijk Flevoland

Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), [Afdeling Landinrichting, Sectie Landclassificatie], [N. Drok, H. Hoeve
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1974

3 p.
(Werkdocument / RIJP ; 1974-240 Bbw)