Nota met betrekking tot de overdracht van Rijkseigendommen in eigendom, beheer en onderhoud aan het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders"

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)
Zwolle : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1966

Er wordt achtereenvolgens ingegaan op: omvang van de overdracht, wijze van overdracht, voorwaarden van overdracht, tijdstippen van overdracht, budgettaire aspecten van de overdracht, werkwijze te volgen bij de overdracht en afwerkingsprogramma.

[14] p.
Met samenvatting