Nota langzaamverkeerswegen en fietspaden in Flevoland

[Ministerie van verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)
1979

Evaluatie ten aanzien van het ontsluitende en doorgaande wegennet in het landelijk gebied van Flevoland. Tevens wordt nagegaan in hoeverre aanvullingen ten behoeve van langzaamverkeer noodzakelijk zijn om te komen tot een veilige en vlotte verkeersafwikkeling.

22 p.
ill., krt.
1 bijl.
(Nota / ZZW ; 293)
Met samenvatting