Nota Lage Maas

P.J. Wemelsfelder
Maastricht : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Limburg (RWS, LB)
1950

8 p.
tab.
"Opmerkingen naar aanleiding van de nota Lage Maas" + 5 bijlagen
RWS, LB, -rapporten