Nota inzake verhoging Zuider-Oeverdijk (Wieringen)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

1958

Beschrijving van een aantal mogelijkheden tot dijkverhoging om tot een zo goed mogelijke oplossing ter verhoging en verzwaring van de bestaande Zuider-Oeverdijk en de aansluiting met de waterkering van de Afsluitdijk te komen.

3 p.
tek.
4 bijl.
(Nota / ZZW ; 256)