Nota inzake het onderzoek naar de mogelijkheid tot handhaven van de oestercultuur in het Deltagebied na het gereedkomen van de afsluitingswerken van het Deltaplan

Rijkswaterstaat, Deltadienst
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD)
1963

8 p.
bijl., graf.