Nota inzake de werkzaamheden voor den aanleg van rijshout ten behoeve van den Dienst der Zuiderzeewerken

Nederlandsche Heidemaatschappij

1920

9 p.
In opdracht van Dienst der Zuiderzeewerken
Dienst der Zuiderzeewerken heeft in het begin veel samengewerkt met Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS) en werd er nadien onderdeel van
(Nota / ZZW ; 9)