Nota inzake de verbetering van de Waal bij Nijmegen

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Directie Bovenrivieren, Arrondissement Waal
[S.l.] : [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat
1969

Betreft voorstel de rivier de Waal direct bovenstrooms van Nijmegen een andere loop te geven om daarmee de vertragingen van de scheepvaart bij laagwater op te heffen en de veiligheid van de vaart te verhogen.

12 p.
bijl., fig., graf.