Nota golfoploop en golfoverslag nieuwe Zuiderdam Hoek van Holland

Waterloopkundig Laboratorium
Delft : Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
1964

2 dl.
fig. ; 30 cm
(WL-rapport ; M815)
In opdracht van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat (RWS), Arrrondissement Rotterdamse Waterweg [1]. - 1964. - 3 p. [2]: Rapport modelonderzoek. - 1966. - 16 p. Onderzoek o.l.v. G. van Staal