Nota betreffenden het civiel-technische gedeelte van het herstelplan voor het randgebied van de Noordoostpolder

C.H. de Jong, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW), Waterloopkundige Afd.

1949

9 p.
graf., krtn.
5 bijl.
(Nota / ZZW ; 195)