Nota, betreffende het voor de uitvoering van de bedijking van de Oosterpolder en de grote baggerwerken binnen de polder jaarlijks benodigde

[F.J.B.G. Geers], [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken]

1948

Inhoud: De bedijking; Werkplan; Het benodigde materieel; Materiaalbehoefte; Personeelbehoefte; De grote baggerwerken binnen de polder; Algemene beschouwing; Totaal overzicht van het baggerwerk en stortplaatsen voor de vrijkomende specie; Vaststelling van de materieelbehoefte; Benodigde materialen; Benodigd personeel; De raming van de jaarlijks benodigde gelden; Bedijking; Kanalen; Primair baggerwerk; Secundair baggerwerk; Het in rekening te brengen indexcijfer voor de kostprijs 1948 t.o.v. 1939; Beschouwing van de resultaten van het onderzoek.

42, [13] p.
tab.
(Nota / ZZW ; 182)