Nota betreffende het ontwerp van stormstuwen in enkele beneden rivieren

Directie van de Waterstaat
's-Gravenhage : RWS
01-07-1952

5 p.
Bijl.: losse tekeningen
Omslagtitel:
Nota betreffende het ontwerp van stormstuwen in enkele benedenrivieren : met 3 bijlagen en 4 tekeningen