Nota betreffende het onderzoek naar de mogelijkheid van opheffing der bezwaren voor de beweging der deuren in de Uitwateringssluizen te Den Oever, tengevolge van zandneerslag achter den drempel

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)], [P.Ph. Jansen
[Den Oever] : [RWS], ZZW
1931

4 p.
fig.
(Nota / ZZW)