Nota betreffende eene normalisering van het Hollandsch Diep en de daarbij vrijkomende zandhoeveelheden

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)]
Den Haag : [RWS, BER]
1941

35 p.
tab. ; 30 cm
Met 3 bijlagen