Nota betreffende eene normalisering van het Hollandsch Diep en de daarbij vrijkomende zandhoeveelheden

35 p.
tab. ; 30 cm
Met 3 bijlagen