Nota betreffende eene normaliseering van het Hollandsch Diep en de daarbij vrijkomende zandhoeveelheden

[J. van Veen] ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
[Den Haag] : RWS, BER
1941

29 p.
Met 3 bijl.
Bijlage 1 ontbreekt