Nota betreffende een plan tot afsluiting van de rivier de Donge en het Oude Maasje

P.Ph. Jansen (ingenieur van den Rijkswaterstaat)
Breda : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
1942

Geeft een beschouwing over het plan tot afsluiting van Donge en Oude Maasje naar aanleiding van het advies van ir. P.A. van de Velde. Schetst een toekomstbeeld met een cijfermatig overzicht.

20 p.
krt.