Nota betreffende een onderzoek in de mond der Petroleumhaven : Pernis mei 1936

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)

1936

25 p.
14 uitvouwbare kaarten en tekeningen