Nota betreffende de werken welke na afsluiting van de Zuiderzee bij afsluiting van het Ganzendiep aan den Beneden-IJssel aan den Ketelmond en het Regterdiep zouden moeten worden uitgevoerd

A.G. Maris, Rijkswaterstaat
Zutphen : RWS
06-1924

27 p.
10 losse bijl.
Tab., tekeningen