Nota betreffende de voorziening in de belangen van de scheepvaart op het Zwartewater en de aansluitende scheepvaartwegen in verband met de afsluiting van de Zuiderzee

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)], [V.J.P. de Blocq van Kuffeler

1933

15 p.
tab.
(Nota / ZZW ; nr. 74)