Nota betreffende de voorontwerpen der uitwateringssluizen in den afsluitdijk van het IJsselmeer

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken], [H.M.W. Werker

1920

IV, 52, 5 p.
13 bijl.
(Nota / ZZW ; nr. 5)