Nota betreffende de verhooging, welke de Friesche zeedijken noordwaarts van de afsluiting van den afsluitdijk der Zuiderzee in verband met den aanleg van dien afsluitdijk zullen moeten ondergaan

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken], [V.J.P. de Blocq van Kuffeler

1927

6 p.
(Nota ; 53)